Sunday, May 26, 2013

माझे पहिले पुस्तक : " कवडसे "या पुस्तकाची ही ई-प्रत 
( उजवीकडे -/+ आहे त्यावर क्लिक करून पानाचा आकार तुम्ही लहान/ मोठा करू शकाल. आणि पुस्तकाच्या पानावर जाऊन तुम्ही डावी /उजवी वा वर/खाली  स्क्रोल करून वाचू शकाल .)